Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 7 : MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI

Člen 148 : Medinstitucionalni sporazumi

1.   Parlament lahko v okviru izvajanja Pogodb oziroma za izboljšanje ali pojasnitev postopkov sklene sporazume z drugimi institucijami.

Ti sporazumi so lahko v obliki skupnih izjav, izmenjave pisem, pravil ravnanja ali drugih ustreznih instrumentov. Po tem, ko jih je pregledal odbor, pristojen za ustavne zadeve, in odobril Parlament, jih podpiše predsednik.

2.   Kadar taki sporazumi pomenijo spremembo obstoječih postopkovnih pravic ali obveznosti ali določajo nove postopkovne pravice ali obveznosti za poslance ali telesa Parlamenta ali kadar kako drugače pomenijo spremembo ali razlago Poslovnika, se pred podpisom sporazuma zadeva posreduje vsebinsko pristojnemu v obravnavo v skladu s členom 236(2) do (6).

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov