Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VI : ODNOSI Z NACIONALNIMI PARLAMENTI

Člen 151 : Konferenca odborov parlamentov za zadeve Unije (COSAC)

1.   Konferenca predsednikov na predlog predsednika imenuje člane parlamentarne delegacije pri COSAC in ji lahko dodeli mandat. Delegacijo vodita podpredsednik Evropskega parlamenta, ki je pristojen za odnose z nacionalnimi parlamenti, in predsednik odbora, pristojnega za ustavne zadeve.

2.   Drugi člani delegacije se izberejo na podlagi zadev, ki bodo obravnavane na seji COSAC, in v čim večji meri vključujejo predstavnike odborov, pristojnih za te zadeve.

3.   Pri izbiri članov delegacije se ustrezno se upošteva splošno politično ravnotežje v Parlamentu.

4.   Delegacija po vsaki seji COSAC predloži poročilo konferenci predsednikov.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov