Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 160 : Συνοπτική παρουσίαση

Κατόπιν αιτήματος του εισηγητή ή κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει ότι ένα σημείο για το οποίο δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση, εξετάζεται στην Ολομέλεια με συνοπτική παρουσίαση από τον εισηγητή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, και στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση διαρκείας έως δέκα λεπτών, στη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει το λόγο, για ένα λεπτό αντιστοίχως κατ' ανώτατο όριο, σε βουλευτές που επιθυμούν να λάβουν το λόγο και υποπίπτουν στην αντίληψή του.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου