Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 161 : Έκτακτη συζήτηση

1.   Μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου έκτακτη συζήτηση επί ζητήματος μείζονος ενδιαφέροντος σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνόδου, δεν διεξάγονται περισσότερες από μία έκτακτες συζητήσεις.

2.   Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου συνόδου κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη συζήτηση. Η ψηφοφορία επί του αιτήματος αυτού διεξάγεται στην αρχή της περιόδου συνόδου, όταν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την ημερήσια διάταξή του.

3.   Προκειμένου να εκφρασθεί θέση για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μετά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης μιας περιόδου συνόδου, ο Πρόεδρος μπορεί, αφού συμβουλευθεί τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, να ζητήσει έκτακτη συζήτηση. Επί του αιτήματος αυτού διεξάγεται ψηφοφορία κατά την έναρξη συνεδρίασης ή σε προγραμματισμένη ώρα ψηφοφορίας, αφού κάθε τέτοιο αίτημα για έκτακτη συζήτηση έχει γνωστοποιηθεί στους βουλευτές τουλάχιστον μία ώρα πριν την ψηφοφορία.

4.   Ο Πρόεδρος καθορίζει το χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής. Η συνολική διάρκεια της συζήτησης δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά. Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται στις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές σύμφωνα με το άρθρο 171 παράγραφοι 4 και 5.

5.   Η συζήτηση περατώνεται χωρίς την έγκριση ψηφίσματος.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου