Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 2. : PLAN RADA PARLAMENTA

Članak 161. : Izvanredna rasprava

1.    Klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu zahtijevati da se u dnevni red Parlamenta uvrsti izvanredna rasprava o predmetu od velikog interesa za politiku Europske unije. U pravilu se na svakoj sjednici održava samo jedna izvanredna rasprava.

2.   Zahtjev se predsjedniku podnosi pisanim putem najmanje tri sata prije početka sjednice na kojoj se treba održati izvanredna rasprava. O tom zahtjevu glasuje se na početku sjednice prilikom usvajanja dnevnog reda.

3.   Kao odgovor na događaje koji uslijede nakon usvajanja dnevnog reda sjednice, predsjednik može predložiti izvanrednu raspravu nakon savjetovanja s predsjednicima klubova zastupnika. O svakom takvom prijedlogu glasuje se na početku dnevne sjednice ili u dogovoreno vrijeme glasovanja. Zastupnici se o takvom prijedlogu za izvanrednu raspravu obavještavaju.

4.   Predsjednik određuje vrijeme održavanja takve rasprave. Ukupno trajanje rasprave ne smije biti dulje od 60 minuta. Vrijeme za izlaganje dodjeljuje se klubovima zastupnika i nezavisnim zastupnicima u skladu s člankom 171. stavcima 4. i 5.

5.   Rasprava se zaključuje bez donošenja rezolucije.

Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti