Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
2. FEJEZET : A PARLAMENT ÜGYRENDJE

161. cikk : Rendkívüli vita

1.   Egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő kérheti rendkívüli vitának a Parlament napirendjére tűzését az Európai Unió politikájával kapcsolatos, nagy jelentőségű ügyben. Plenáris ülésenként főszabályként legfeljebb egy rendkívüli vitát lehet tartani.

2.   A kérelmet írásban kell benyújtani az Elnökhöz, legalább 3 órával azon plenáris ülés megkezdése előtt, amelyen a rendkívüli vitára várhatóan sor kerül. A kérelemről a Parlament a plenáris ülés kezdetén, a napirend elfogadásakor szavaz.

3.   A plenáris ülés napirendjének elfogadása után bekövetkező eseményekre válaszul az Elnök, a képviselőcsoportok vezetőivel történő konzultációt követően, rendkívüli vitát indítványozhat. Az ilyen indítványról az ülés kezdetén vagy valamely, terv szerinti szavazások órájában kell szavazni. A rendkívüli vita iránti ilyen indítványról a képviselőket legalább egy órával a szavazás előtt tájékoztatni kell.

4.   Az ilyen jellegű vita megtartásának időpontját az Elnök határozza meg. A vita teljes terjedelme nem haladhatja meg a 60 percet. A képviselőcsoportok és a független képviselők részére a felszólalási időt a 171. cikk (4) és (5) bekezdése alapján kell megállapítani.

5.   A vita állásfoglalás elfogadása nélkül zárul.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat