Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
2. NODAĻA : PARLAMENTA DARBA NORISE

161. pants : Ārkārtas debates

1.   Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var prasīt, lai Parlamenta darba kārtībā iekļauj ārkārtas debates par īpaši nozīmīgu jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības politiku. Parasti vienas sesijas laikā rīko tikai vienas ārkārtas debates.

2.   Šāds pieprasījums jāiesniedz Parlamenta priekšsēdētājam rakstiski vismaz trīs stundas pirms tās sesijas, kuras laikā paredzētas ārkārtas debates. Balsojums par šo pieprasījumu notiek sesijas sākumā, kad Parlaments pieņem darba kārtību.

3.   Atsaucoties  uz  notikumiem,  kas  risinājušies  pēc  sesijas  darba  kārtības  pieņemšanas, Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar politisko grupu priekšsēdētājiem var ierosināt ārkārtas debates. Par šādu priekšlikumu balso sēdes sākumā vai parastajā balsošanai paredzētajā laikā. Deputātiem par jebkuru šādu priekšlikumu par ārkārtas debatēm paziņo vismaz vienu stundu iepriekš.

4.   Parlamenta priekšsēdētājs nosaka laiku, kad notiks šīs debates. Kopējais debašu ilgums nepārsniedz sešdesmit minūtes. Politiskajām grupām un pie politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem atvēlēto debašu laiku sadala saskaņā ar 171. panta 4. un 5. punktu.

5.   Debates noslēdz, nepieņemot rezolūciju.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika