Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 2 : RAZPORED DELA PARLAMENTA

Člen 161 : Izredna razprava

1.    Politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko zahteva, da se na dnevni red Parlamenta uvrsti izredna razprava o zadevi velikega pomena za politiko Evropske unije. Na vsakem delnem zasedanju je praviloma največ ena izredna razprava.

2.   Zahteva se predloži predsedniku v pisni obliki vsaj tri ure pred začetkom delnega zasedanja, na katerem naj bi potekala izredna razprava. O tej zahtevi se glasuje na začetku delnega zasedanja, ko Parlament sprejme dnevni red.

3.   Predsednik lahko po posvetovanju s predsedniki političnih skupin predlaga izredno razpravo zaradi dogodkov po sprejetju dnevnega reda delnega zasedanja. O vsakem takem predlogu se glasuje na začetku seje ali ob načrtovanem času glasovanja. Poslance se o vsakem takem predlogu za izredno razpravo obvesti vsaj eno uro pred glasovanjem.

4.   Predsednik določi dolžino izredne razprave. Skupno trajanje razprave je omejeno na 60 minut. Čas za govor se političnim skupinam in samostojnim poslancem dodeli v skladu s členom 171(4) in (5).

5.    Razprava se zaključi brez sprejetja resolucije.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov