Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 161 : Särskild debatt

1.   En politisk grupp ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet får begära att en särskild debatt om ett ämne av större vikt med anknytning till Europeiska unionens politik ska föras upp på parlamentets föredragningslista. Under varje sammanträdesperiod får det i regel endast hållas en särskild debatt.

2.   En sådan begäran ska inges skriftligen till talmannen senast tre timmar före inledningen av den sammanträdesperiod under vilken den särskilda debatten ska äga rum. Omröstningen om denna begäran ska genomföras vid sammanträdesperiodens inledning i samband med godkännandet av föredragningslistan.

3.   För att parlamentet ska kunna reagera på händelser som inträffar efter godkännandet av föredragningslistan för en sammanträdesperiod får talmannen, efter samråd med de politiska gruppernas ordförande, föreslå en särskild debatt. Omröstningen om ett sådant förslag ska hållas i början av ett sammanträde eller vid en tidpunkt som fastställts för omröstning. Ledamöterna ska informeras om sådana förslag om särskild debatt minst en timme före omröstningen.

4.   Talmannen ska fastställa tidpunkten för en särskild debatt. Den sammanlagda tiden för en sådan debatt får inte överstiga 60 minuter. Talartiden ska fördelas mellan de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna i enlighet med artikel 171.4 och 171.5.

5.   Debatten ska avslutas utan att någon resolution antas.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy