Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 162 : Forhandling om et aktuelt spørgsmål på anmodning fra en politisk gruppe

1.   På hver mødeperiode afsættes der to perioder, hver på mindst 60 minutter, på forslaget til dagsorden til forhandling om et spørgsmål af væsentlig betydning vedrørende Den Europæiske Unions politik.

2.   Hver enkelt politisk gruppe har ret til at foreslå et emne efter eget valg for mindst én forhandling af denne art hvert år. Formandskonferencen sikrer over en løbende periode på et år en ligelig udøvelse af denne ret mellem de politiske grupper.

3.   De politiske grupper forelægger skriftligt for formanden det emne, som de ønsker at sætte til forhandling, inden Formandskonferencen udarbejder det endelige forslag til dagsorden. Artikel 39, stk. 1, om de rettigheder, friheder og principper, der er anerkendt i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, og de værdier, der er bekræftet i traktatens artikel 2, overholdes fuldt ud.

4.   Formandskonferencen afgør, hvornår en sådan forhandling skal finde sted. Den kan ved et flertal på 4/5 af Parlamentets medlemmer beslutte at afvise et emne, der foreslås af en gruppe.

5.   Forhandlingen indledes af en repræsentant for den politiske gruppe, der har foreslået emnet. Efter denne indledende redegørelse fordeles taletiden i henhold til artikel 171, stk. 4 og 5.

6.   Forhandlingen afsluttes uden vedtagelse af en beslutning.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik