Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 164 : Spoločná rozprava

Kedykoľvek možno prijať rozhodnutie, že pre podobné alebo obsahovo súvisiace body programu sa uskutoční spoločná rozprava.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia