Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
3 SKYRIUS : BENDRA PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

168 straipsnis : Pereinamosios nuostatos

1.   Pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi pasibaigus devintajai Parlamento kadencijai (1), leidžiama nukrypti nuo 167 straipsnio nuostatų, jei, nors ir buvo imtasi reikiamų priemonių, vis dar trūksta tam tikros oficialiosios kalbos vertėjų žodžiu ir raštu.

2.   Generalinio sekretoriaus siūlymu ir deramai atsižvelgęs į 3 dalyje nurodytas nuostatas Biuras nustato, ar kiekvienos atitinkamos oficialiosios kalbos atveju įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos. Biuras, atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus pateikiamą pažangos ataskaitą, kas šešis mėnesius iš naujo apsvarsto savo sprendimą leisti nukrypti nuo nuostatų. Biuras patvirtina būtinas įgyvendinimo taisykles.

3.   Taikomos Sutarčių pagrindu Tarybos priimtos laikinos išimtinės nuostatos dėl teisės aktų rengimo.

4.   Parlamentas gali, remdamasis pagrįsta Biuro rekomendacija, bet kada nuspręsti panaikinti šį straipsnį anksčiau arba, baigiantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytam terminui, pratęsti jo galiojimą.

(1) Pratęsta 2019 m. kovo 12 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika