Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 3 : VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 168 : Prechodné opatrenia

1.   Počas prechodného obdobia, ktoré trvá do konca deviateho volebného obdobia (1), sú dovolené odchýlky od článku 167 len v rozsahu a len, ak aj napriek prijatým primeraným opatreniam nie je k dispozícii dostatočný počet tlmočníkov alebo prekladateľov niektorého z úradných jazykov.

2.   Predsedníctvo určí na návrh generálneho tajomníka a s náležitým ohľadom na opatrenia uvedené v odseku 3, či sú v súvislosti s každým dotknutým  úradným jazykom splnené podmienky stanovené v odseku 1. Predsedníctvo na základe správy o pokroku, ktorú predkladá generálny tajomník, preskúma svoje rozhodnutie každého pol roka s cieľom povoliť odchýlku. Predsedníctvo prijme potrebné vykonávacie opatrenia.

3.   Uplatňujú sa dočasné osobitné opatrenia prijaté Radou na základe zmlúv týkajúce sa vypracúvania právnych aktov.

4.   Na základe odôvodneného odporúčania Predsedníctva môže Parlament kedykoľvek rozhodnúť o zrušení tohto článku alebo na konci obdobia uvedeného v odseku 1 rozhodnúť o predĺžení jeho platnosti.

(1) Predĺžené rozhodnutím Parlamentu z 12. marca 2019.
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia