Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 3 : SPLOŠNA PRAVILA O POTEKU SEJ

Člen 168 : Prehodna ureditev

1.   V prehodnem obdobju, ki traja do konca devetega parlamentarnega obdobja (1), so odstopanja od člena 167 dovoljena, če kljub ustreznim postopkom ni na voljo zadostno število tolmačev ali prevajalcev za enega od uradnih jezikov.

2.   Na predlog generalnega sekretarja in ob ustreznem upoštevanju ureditve iz odstavka 3 predsedstvo za vsak zadevni uradni jezik potrdi, ali so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1. Predsedstvo na podlagi poročila generalnega sekretarja o napredku vsakih šest mesecev pregleda svoj sklep o dovolitvi odstopanja.

3.   V zvezi s pripravo pravnih aktov se uporablja začasna posebna ureditev, ki jo Svet sprejme na podlagi Pogodb.

4.   Parlament lahko na podlagi obrazloženega priporočila predsedstva kadar koli odloči, da razveljavi ta člen prej ali v primeru poteka roka iz odstavka 1 o podaljšanju njegove veljavnosti.

(1) Podaljšano s sklepom Parlamenta z dne 12. marca 2019.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov