Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 3 : ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 169 : Разпространяване на документи

Документите, които служат за основа на разискванията и решенията на Парламента, се предоставят на разположение на членовете на ЕП.

Без да се засяга първа алинея, членовете на ЕП и политическите групи имат пряк достъп до вътрешната компютърна система на Европейския парламент с цел справка с всички подготвителни документи, които нямат поверителен характер (проекти на доклади, проекти на препоръки, проекти на становища, работни документи, изменения, внесени в комисия).

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност