Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
3. NODAĻA : SĒŽU NORISES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

169. pants : Dokumentu izplatīšana

Dokumentus, par kuriem notiek debates un par kuriem Parlaments pieņem lēmumus, dara pieejamus deputātiem.

Neskarot pirmās daļas piemērošanu, deputātiem un politiskajām grupām ir tieša pieeja Parlamenta iekšējai datorsistēmai, lai varētu iepazīties ar visiem nekonfidenciālajiem sagatavošanā esošajiem dokumentiem (ziņojuma projekti, ieteikuma projekti, atzinuma projekti, darba dokumenti, komitejai iesniegtie grozījumi).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika