Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 4 : UKREPI V PRIMERU NESPOŠTOVANJA PRAVIL RAVNANJA

Člen 175 : Takojšnji ukrepi

1.   Predsednik na red opomni vsakega poslanca, ki krši standarde ravnanja iz člena 10(3) ali (4).

2.   Če se kršitev ponovi, predsednik ponovno opomni poslanca na red, kar se zabeleži v zapisniku.

3.   Če se kršitev nadaljuje ali ob novi kršitvi reda, lahko predsednik kršitelju vzame besedo in ga da za preostanek seje odstraniti iz sejne dvorane. V izjemno hudih primerih lahko predsednik zadevnega poslanca da za preostanek seje odstraniti iz sejne dvorane takoj in brez drugega opomina k redu. Generalni sekretar nemudoma poskrbi, da se disciplinski ukrep izvrši s pomočjo pristojnega osebja in, če je to potrebno, varnostne službe Parlamenta.

4.   Če motenje v sejni dvorani ovira delo Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali prekine za določen čas, da se ponovno vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso uspešni, zapusti predsedniško mesto, s čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno skliče predsednik.

5.   Predsednik se lahko v primeru, da poslanec krši člen 10(3) ali (4), odloči za prekinitev neposrednega prenosa seje.

6.   Predsednik lahko naroči, da se deli govora poslanca, ki kršijo člen 10(3) ali (4), izbrišejo iz avdiovizualnega zapisa postopka.

To naročilo začne učinkovati takoj. Vendar mora biti predloženo v potrditev predsedstvu najpozneje štiri tedne po njegovem sprejetju ali, če se v tem obdobju ne sestane, na njegovi naslednji seji.

7.   Pooblastila iz odstavkov 1 do 6 se smiselno podelijo nosilcem funkcij, ki predsedujejo organom, odborom in delegacijam, kot je določeno v tem poslovniku.

8.   Kadar je to primerno in glede na resnost kršitve pravil ravnanja za poslance lahko poslanec, ki predseduje delnemu zasedanju, organu, odboru ali delegaciji najpozneje do začetka naslednjega delnega zasedanja ali naslednje seje zadevnega organa, odbora ali delegacije od predsednika zahteva, da uporabi člen 176.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov