Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 178 : Sklepčnost

1.   Parlament lahko razpravlja, določi dnevni red in sprejme zapisnik ne glede na število navzočih poslancev.

2.   Parlament je sklepčen, kadar je v sejni dvorani navzoča tretjina vseh poslancev.

3.   Glasovanje je veljavno ne glede na število glasujočih poslancev, razen če predsednik na zahtevo, ki jo pred začetkom glasovanja vloži najmanj 40 poslancev, ugotovi, da Parlament ni sklepčen. Če ni navzočega potrebnega števila poslancev, predsednik razglasi, da Parlament ni sklepčen, glasovanje pa se uvrsti na dnevni red naslednje seje.

Elektronski sistem glasovanja se lahko uporablja za preverjanje praga 40 poslancev, ne more pa se uporabljati za preverjanje sklepčnosti. Vrata v sejno dvorano se ne smejo zapreti.

4.   Poslanci, ki zahtevajo ugotavljanje sklepčnosti, morajo biti v sejni dvorani navzoči, ko se ta zahteva vloži, ter se v smislu odstavkov 2 in 3 štejejo za navzoče, tudi če nato zapustijo sejno dvorano.

5.   Če je navzočih manj kot 40 poslancev, lahko predsednik odloči, da seja ni sklepčna.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov