Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

182 straipsnis : Balsavimo procedūra (1)

1.   Jei Darbo tvarkos taisyklėse konkrečiai nenurodyta kitaip, balsuojant dėl Parlamentui pateiktų tekstų taikoma ši procedūra:

(a)   pirmiausia, atitinkamais atvejais, balsuojama dėl pasiūlymo dėl teisiškai privalomo akto pakeitimų;

(b)   po to, atitinkamais atvejais, balsuojama dėl viso – pakeisto ar ne – pasiūlymo;

    Jeigu pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto su pakeitimais ar be jų komitete nepatvirtinamas balsavusiųjų dauguma, komitetas pasiūlo Parlamentui pasiūlymą atmesti.

(c)   vėliau balsuojama dėl visų pasiūlymo dėl rezoliucijos ar teisėkūros rezoliucijos projekto pakeitimų;

(d)   galiausiai balsuojama dėl viso pasiūlymo dėl rezoliucijos (galutinis balsavimas).

Parlamentas nebalsuoja dėl jokios pranešimo aiškinamosios dalies.

2.   Kai vyksta balsavimas dėl pasiūlymų dėl teisiškai privalomų aktų ir dėl pasiūlymų dėl ne teisėkūros rezoliucijų, visų pirma balsuojama dėl teksto dėstomosios dalies, paskui dėl nurodomosios ir konstatuojamosios teksto dalių.

3.   Visi pakeitimai, prieštaraujantys anksčiau priimtiems sprendimams dėl to paties teksto to paties balsavimo metu, atkrenta.

4.   Balsavimo metu kalbėti gali tik pranešėjas arba vietoj jo – komiteto pirmininkas. Jis trumpai pristato atsakingo komiteto poziciją dėl balsuoti pateiktų pakeitimų.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 182 straipsnis (žr. 219 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika