Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

183 straipsnis : Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka (1)

1.   Pakeitimai turi pirmenybę prieš tekstus, kuriems jie taikomi, ir dėl jų balsuojama pirmiau nei dėl tekstų.

2.   Jeigu du ar daugiau vienas su kitu nesuderinami pakeitimai taikomi tai pačiai teksto daliai, labiausiai nutolęs nuo pirminio teksto pakeitimas turi pirmumą ir dėl jo balsuojama pirmiausia. Jei jis priimamas, kiti pakeitimai laikomi atmestais. Jei jis atmetamas, balsuojama dėl kito pirmumą turinčio pakeitimo ir ši procedūra kartojama dėl visų kitų likusių pakeitimų. Jei yra abejonių dėl pirmumo, sprendžia Parlamento pirmininkas. Jeigu atmetami visi pakeitimai, pradinis tekstas laikomas priimtu, jeigu per nustatytą terminą nepaprašoma atskiro balsavimo.

3.   Tačiau jei Parlamento pirmininkas mano, kad tai gali palengvinti balsavimą, jis gali pasiūlyti pirmiausia balsuoti dėl pirminio teksto ar dėl mažiau nuo šio teksto nutolusio pakeitimo, prieš balsuojant dėl labiausiai nuo šio teksto nutolusio pakeitimo.

Jeigu vienas ar kitas pakeitimas surenka balsų daugumą, visi kiti tos pačios teksto dalies pakeitimai atkrenta.

4.   Jei kompromisiniai pakeitimai pateikiami balsuoti, dėl jų balsuojama pirmiausia.

5.   Balsavimas dalimis neleistinas, kai balsuojama dėl kompromisinių pakeitimų.

6.   Kai atsakingas komitetas pateikia keletą teksto, dėl kurio parengtas pranešimas, pakeitimų, Parlamento pirmininkas pasiūlo balsuoti dėl jų visų vienu metu, jeigu frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo atskiro balsavimo arba balsavimo dalimis dėl tam tikrų punktų, arba jeigu nepateikiami kiti konkuruojantys pakeitimai.

7.   Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti balsuoti dėl kitų pakeitimų vienu metu, jei pakeitimai vienas kitą papildo, jeigu frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo atskiro balsavimo arba balsavimo dalimis. Pakeitimų autoriai taip pat gali pasiūlyti balsuoti dėl savo pakeitimų vienu metu.

8.   Priėmus ar atmetus tam tikrą pakeitimą, Parlamento pirmininkas gali nuspręsti balsuoti vienu metu dėl kitų pakeitimų, kurių turinys ar tikslai yra vienodi. Parlamento pirmininkas šiuo tikslu gali paprašyti išankstinio Parlamento sutikimo.

Šie pakeitimai gali būti susiję su skirtingomis pradinio teksto dalimis.

9.   Dėl dviejų ar daugiau identiškų, bet skirtingų autorių pateiktų pakeitimų balsuojama kaip dėl vieno pakeitimo.

10.   Pakeitimai, dėl kurių prašoma balsuoti vardiniu būdu, teikiami balsuoti atskirai nuo kitų pakeitimų.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 183 straipsnis (žr. 219 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika