Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL VII : SESIUNI
CAPITOLUL 5 : CVORUM, AMENDAMENTE ȘI VOT

Articolul 183 : Ordinea de votare a amendamentelor (1)

1.   Amendamentele au prioritate asupra textului căruia se aplică și se supun la vot înaintea acestuia.

2.   În cazul în care două sau mai multe amendamente, care se exclud reciproc, se aplică aceleiași părți de text, cel care se îndepărtează cel mai mult de textul inițial are prioritate și trebuie votat primul. Adoptarea acestuia conduce la respingerea celorlalte amendamente. În cazul respingerii acestuia, următorul amendament devine prioritar și se supune la vot, continuându-se această procedură pentru fiecare dintre amendamentele care urmează. În cazul în care există îndoieli cu privire la priorități, Președintele hotărăște. În cazul în care toate amendamentele sunt respinse, textul inițial se consideră adoptat, cu excepția cazului în care se solicită un vot separat în termenul stabilit.

3.   Totuși, în cazul în care consideră că astfel s-ar ușura votarea, Președintele poate supune la vot în primul rând textul inițial sau, înainte de amendamentul care se îndepărtează cel mai mult de text, un amendament care se îndepărtează mai puțin de acesta.

În cazul în care unul sau celălalt obține majoritatea, toate celelalte amendamente referitoare la aceeași parte din text devin caduce.

4.   În cazul în care se supun la vot amendamente de compromis, ele sunt votate prioritar.

5.   Votul pe părți nu se admite în cazul votării unui amendament de compromis.

6.   În cazul în care comisia competentă a depus o serie de amendamente la un text care face obiectul raportului, Președintele le supune la vot în bloc, cu excepția cazului în care a fost solicitat un vot separat sau pe părți pentru anumite chestiuni de către un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus sau în cazul în care au fost depuse alte amendamente concurente.

7.   Președintele poate supune la vot în bloc alte amendamente în cazul în care acestea sunt complementare, cu excepția cazului în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus au solicitat un vot separat sau pe părți. Și autorii de amendamente pot propune supunerea la vot în bloc a propriilor amendamente.

8.   După adoptarea sau respingerea unui anumit amendament, Președintele poate hotărî supunerea la vot în bloc a altor amendamente cu un conținut sau cu obiective similare. Președintele poate solicita, în acest scop, acordul prealabil al Parlamentului.

O astfel de serie de amendamente se poate raporta la diferite părți din textul inițial.

9.   Două sau mai multe amendamente identice depuse de autori diferiți se supun la vot ca un singur amendament.

10.   Un amendament pentru care se solicită votul prin apel nominal face obiectul unui vot separat de alte amendamente.

(1) Articolul 183 se aplică mutatis mutandis comisiilor (a se vedea articolul 219).
Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate