Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 185 : Разделно гласуване (1)

1.   Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби или се отнася до два или повече въпроса, или може да бъде разделен на две или повече части, които имат самостоятелен смисъл и/или правна стойност, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да поискат разделно гласуване.

2.   Искането се внася най-късно вечерта преди гласуването, освен ако председателят определи друг срок. Решение по искането се взема от председателя.

(1) Член 185, параграф 1 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност