Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 185 : Delt afstemning (1)

1.   Indeholder den tekst, der skal stemmes om, flere bestemmelser, eller refererer den til flere emner, eller kan den deles i flere dele, der har en særskilt betydning og/eller principiel værdi, kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, anmode om afstemning om de enkelte dele.

2.   Anmodningen skal fremsættes senest aftenen før afstemningen, medmindre formanden fastsætter en anden frist. Formanden træffer afgørelse om anmodningen.

(1) Artikel 185, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 219).
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik