Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

185. cikk : Részenkénti szavazás (1)

1.   Bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő részenkénti szavazást kérhet, ha a szavazásra bocsátandó szöveg legalább két rendelkezést tartalmaz vagy két pontra hivatkozik, illetve több, önálló értelemmel és/vagy normatív értékkel bíró részre osztható.

2.   Ha az Elnök másként nem rendelkezik, a kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző este kell benyújtani. A kérelemről az Elnök határoz.

(1) A 185. cikk (1) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 219. cikket).
Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat