Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 185 : Stemming in onderdelen (1)

1.   Wanneer de in stemming te brengen tekst verschillende bepalingen bevat, betrekking heeft op verschillende onderwerpen of opsplitsbaar is in verschillende delen met een eigen betekenis en/of normatieve waarde, kan door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken om stemming in onderdelen worden verzocht.

2.   Dat verzoek wordt uiterlijk de avond vóór de stemming ingediend, tenzij de Voorzitter een andere termijn vaststelt. De Voorzitter beslist over het verzoek.

(1) Artikel 185, lid 1, is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid