Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 189 : Izenačenost glasov (1)

1.   V primeru enakega števila glasov pri glasovanju v skladu s členom 182(1)(b) ali (d) se besedilo v celoti vrne odboru. To velja tudi za glasovanje v skladu s členoma 3 in 9.

2.   V primeru enakega števila glasov pri glasovanju o besedilu, o katerem se v skladu s členom 185 glasuje po delih, se šteje, da je besedilo sprejeto.

3.   Ne glede na člene, ki predpisujejo kvalificirano večino, se v vseh drugih primerih enakega števila glasov šteje, da je besedilo ali predlog zavrnjen.

Člen 189(3) je treba razlagati v smislu, da enako število glasov pri glasovanju o osnutku priporočila na podlagi člena 149(4) o pridružitvi postopku pred Sodiščem Evropske unije ne pomeni, da je sprejeto priporočilo, da se temu postopku pridruži. V takem primeru je treba šteti, da se pristojni odbor ni izrekel o priporočilu.

Predsednik lahko glasuje, vendar njegov glas ni odločilen.

(1) Člen 189 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 219).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov