Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

191 straipsnis : Slaptas balsavimas (1)

1.   Skyrimo į pareigas atveju balsuojama slaptai, nedarant poveikio 15 straipsnio 1 daliai ir 213 straipsnio 2 dalies pirmai pastraipai.

Skaičiuojant balsus, atsižvelgiama tik į biuletenius, kuriuose nurodytos kandidatais pateiktų narių pavardės.

2.   Slaptai balsuojama ir kai to reikalauja ne mažiau kaip aukštą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os). Prašymas turi būti pateiktas prieš prasidedant balsavimui.

3.   Prašymas balsuoti slaptai turi pirmenybę prašymo balsuoti vardiniu būdu atžvilgiu.

4.   Slapto balsavimo balsus skaičiuoja iš Parlamento narių burtų keliu sudaryta 2–8 narių balsų skaičiavimo grupė, išskyrus tuos atvejus, kai vyksta elektroninis balsavimas.

Jei balsavimas vyksta 1 dalyje nurodyta tvarka, kandidatai negali būti paskirti balsų skaičiuotojais.

Slaptai balsavusių Parlamento narių pavardės įrašomos į plenarinio posėdžio, kurio metu vyko balsavimas, protokolą.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 191 straipsnis (žr. 219 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika