Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL VII : SESIUNI
CAPITOLUL 5 : CVORUM, AMENDAMENTE ȘI VOT

Articolul 191 : Votul secret (1)

1.   În cazul numirilor, fără a aduce atingere aplicării articolului 15 alineatul (1) și a articolului 213 alineatul (2) primul paragraf, votarea se face prin vot secret.

La calcularea voturilor exprimate, se iau în considerare numai buletinele de vot care au menționate numele deputaților a căror candidatură a fost prezentată.

2.   Votul este secret și în cazul în care un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul ridicat solicită acest lucru. Cererea trebuie prezentată înainte de deschiderea votării.

3.   O cerere de vot secret are prioritate față de o cerere de vot prin apel nominal.

4.   Numărarea voturilor exprimate în cazul votului secret se face de către doi până la opt observatori trași la sorți dintre deputați, cu excepția cazurilor în care se votează electronic.

În cazul voturilor care se desfășoară în conformitate cu alineatul (1), candidații nu pot fi observatori.

Numele deputaților care au luat parte la votul secret sunt înregistrate în procesul-verbal al ședinței în cursul căreia s-a desfășurat votul.

(1) Articolul 191 se aplică mutatis mutandis comisiilor (a se vedea articolul 219).
Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate