Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 191 : Tajno glasovanje (1)

1.   Brez poseganja v člen 15(1) in prvi pododstavek člena 213(2) se o imenovanjih glasuje tajno.

Za ugotavljanje števila oddanih glasov se upoštevajo le glasovnice z imeni predlaganih kandidatov.

2.   Tajno se glasuje tudi, če tako zahtevajo poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj visoki prag. Take zahteve morajo biti podane pred začetkom glasovanja.

3.   Zahteva za tajno glasovanje ima prednost pred zahtevo za poimensko glasovanje.

4.   Dva do osem poslancev, določenih z žrebom, prešteje glasove, oddane pri tajnem glasovanju, razen v primeru elektronskega glasovanja.

V primeru glasovanja v skladu z odstavkom 1 kandidati ne smejo preštevati glasov.

Imena poslancev, ki so sodelovali pri tajnem glasovanju, se zabeležijo v zapisnik seje, na kateri je glasovanje potekalo.

(1) Člen 191 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 219).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov