Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 192 : Anvendelse af elektronisk afstemningsanlæg (1)

1.   Den tekniske fremgangsmåde ved anvendelsen af anlægget fastlægges af Præsidiet.

2.   Ved elektronisk afstemning, og medmindre det vedrører en afstemning ved navneopråb, registreres kun det talmæssige udfald af afstemningen.

3.   Formanden kan til enhver tid bestemme at anvende det elektroniske afstemningsanlæg for at kontrollere en tærskel.

(1) Artikel 192 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 219).
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik