Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

192 straipsnis : Elektroninės balsavimo sistemos naudojimas (1)

1.   Biuro nurodymuose reglamentuojami šios sistemos naudojimo techniniai aspektai.

2.   Elektroninio balsavimo metu įrašomas tik skaitmenimis išreikštas rezultatas, išskyrus atvejus, kai balsuojama vardiniu būdu.

3.   Parlamento pirmininkas gali bet kuriuo metu nuspręsti naudoti elektroninę balsavimo sistemą, kad būtų patikrinta, ar siekiama slenkstinė riba.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 192 straipsnis (žr. 219 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika