Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 192 : Gebruik van de elektronische steminstallatie (1)

1.   De technische instructies voor het gebruik van de elektronische steminstallatie worden door het Bureau vastgesteld.

2.   Tenzij het een hoofdelijke stemming betreft, wordt bij elektronische stemming alleen de numerieke uitslag van de stemming geregistreerd.

3.   De Voorzitter kan te allen tijde besluiten de elektronische steminstallatie te gebruiken om een drempel te controleren.

(1) Artikel 192 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid