Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 192 : Användning av elektroniskt omröstningssystem (1)

1.   Tekniska instruktioner för användningen av det elektroniska omröstningssystemet ska fastställas av presidiet.

2.   Om det elektroniska omröstningssystemet används ska resultatet registreras endast i siffror, såvida det inte är fråga om en omröstning med namnupprop.

3.   Talmannen får när som helst besluta att använda det elektroniska omröstningssystemet för att kontrollera ett tröskelvärde.

(1) Artikel 192 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy