Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 6 : PROCESNÍ NÁMITKY A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 199 : Ukončení rozpravy

1.   Rozprava může být na návrh předsedy, nebo na žádost politické skupiny či poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty ukončena dříve, než je vyčerpán seznam řečníků. O tomto návrhu nebo žádosti se okamžitě hlasuje

2.   Jestliže jsou návrh nebo žádost přijaty, může se k nim vyjádřit pouze jeden poslanec z každé politické skupiny, která dosud nezasáhla do dané rozpravy.

3.   Po projevech uvedených v odstavci 2 je rozprava ukončena a Parlament hlasuje o věci, která byla jejím předmětem, pokud není předem stanovena doba hlasování.

4.    Jestliže jsou návrh nebo žádost zamítnuty, nemůže je během téže rozpravy znovu podat nikdo kromě předsedy.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění