Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 6 : VPRAŠANJA PRAVILNOSTI POSTOPKA IN POSTOPKOVNI PREDLOGI

Člen 200 : Preložitev razprave ali glasovanja (1)

1.   Na začetku razprave o določeni točki dnevnega reda lahko politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, predlagajo, da se razprava preloži na določen dan in uro. O takem predlogu se glasuje takoj.

O nameri, da bi predlagali preložitev, se vsaj 24 ur vnaprej obvesti predsednika, ki takoj obvesti Parlament.

2.   Če je predlog sprejet, Parlament preide k naslednji točki dnevnega reda. Preložena razprava se znova začne na določeni dan ob določeni uri.

3.   Če je predlog zavrnjen, med istim delnim zasedanjem ne sme biti ponovno vložen.

4.   Pred glasovanjem ali med njim lahko politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, predlagajo, da se glasovanje preloži. O takem predlogu se glasuje takoj.

(1) Člen 200 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 219).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov