Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VIII OSA : KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
1. PEATÜKK : KOMISJONID

Artikkel 212 : Allkomisjonid

1.   Kooskõlas artikliga 206 võib moodustada ka allkomisjone. Alaline või erikomisjon võib juhul, kui komisjoni töö seda nõuab ning esimeeste konverents on selleks eelneva loa andnud, moodustada ühe või mitu allkomisjoni ning määrata samal ajal kooskõlas artikli 209 asjakohaste sätetega kindlaks allkomisjonide koosseis ja vastutusalad, mis peavad kuuluma põhikomisjoni enda vastutusalasse.

2.   Kui kodukorras ei ole sätestatud teisiti, kehtib komisjonides kasutatav menetluskord ka allkomisjonides.

3.   Allkomisjoni täisliikmed valitakse vastava põhikomisjoni liikmete hulgast.

4.   Asendusliikmete osalemine allkomisjonide koosolekutel on lubatud samadel tingimustel nagu komisjonide koosolekutel.

5.   Põhikomisjoni esimees võib kaasata allkomisjonide esimehi koordinaatorite töösse või võimaldada neil juhatada põhikomisjoni arutelu küsimustes, millega nendes allkomisjonides tegeletakse, tingimusel et komisjoni juhatus vaatab sellised otsused läbi ja kiidab heaks.

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika