Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VIII. CÍM : BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
1. FEJEZET : BIZOTTSÁGOK

212. cikk : Az albizottságok

1.   A 206. cikkel összhangban albizottságokat lehet létrehozni. Bármely állandó vagy különbizottság, munkája érdekében és az Elnökök Értekezletének előzetes engedélyével kijelölhet egy vagy több albizottságot is, amelyeknek ezzel egyidejűleg a 209. cikkben meghatározott vonatkozó rendelkezésekkel összhangban megállapítja összetételét, valamint felelősségi körét, amelynek az anyabizottság felelősségi körébe kell tartoznia. Az albizottságok az anyabizottságnak tesznek jelentést.

2.   Az albizottságok eljárása megegyezik a bizottságokéval, kivéve, ha e szabályzat másként rendelkezik.

3.   Az albizottság összes rendes tagját az anyabizottság tagjai közül kell kiválasztani.

4.   A póttagok az albizottsági üléseken ugyanolyan feltételek mellett vehetnek részt, mint a bizottsági üléseken.

5.   Az anyabizottság elnöke bevonhatja az albizottságok elnökét a koordinátorok munkájába vagy megengedheti számukra az anyabizottságban olyan ügyekben folytatott vitákon az elnöklést, amelyekkel az adott albizottság foglalkozik, feltéve, hogy ezt az eljárási módot megvizsgálás céljából a bizottság elnöksége elé utalták, és az jóváhagyta.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat