Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
1. NODAĻA : KOMITEJAS

212. pants : Apakškomitejas

1.   Apakškomitejas var izveidot saskaņā ar 206. pantu. Pastāvīgā vai īpašā komiteja var savas darbības interesēs un ar Priekšsēdētāju konferences iepriekšēju atļauju izveidot arī vienu vai vairākas apakškomitejas, vienlaikus nosakot gan to sastāvu saskaņā ar attiecīgajiem 209. panta noteikumiem, gan kompetences jomas, kurām jābūt galvenās komitejas kompetences jomu ietvaros. Apakškomitejas sniedz ziņojumus savai galvenajai komitejai.

2.   Ja Reglamenta noteikumos nav norādīts citādi, uz apakškomitejām attiecas tā pati procedūra, kas uz komitejām.

3.   Apakškomitejas pilntiesīgos locekļus izraugās no galvenās komitejas locekļu vidus.

4.   Aizstājējus apakškomitejās ieceļ saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā komitejās.

5.   Galvenās komitejas priekšsēdētājs var iesaistīt apakškomiteju priekšsēdētājus koordinatoru darbā vai ļaut apakškomiteju priekšsēdētājiem vadīt debates galvenajā komitejā par jautājumiem, ar kuriem konkrēti strādā attiecīgā apakškomiteja, ar noteikumu, ka šī procedūra ir iesniegta komitejas prezidijam izskatīšanai un apstiprināšanai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika