Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 212 : Pododbori

1.   Pododbori se lahko ustanovijo v skladu s členom 206. Stalni ali posebni odbor lahko v interesu svojega dela in po predhodni pridobitvi dovoljenja konference predsednikov tudi ustanovi enega ali več pododborov, hkrati pa določi njihovo sestavo v skladu z ustreznimi določbami iz člena 209, kot tudi področje pristojnosti, ki mora spadati v okvir področja pristojnosti krovnega odbora. Pododbori poročajo svojemu krovnemu odboru.

2.   Če v tem poslovniku ni določeno drugače, postopek, ki se uporablja za odbore, velja tudi za pododbore.

3.   Polnopravni člani pododbora so izbrani izmed članov krovnega odbora.

4.   Namestniki lahko sodelujejo v pododborih pod enakimi pogoji kot v odborih.

5.   Predsednik krovnega odbora lahko predsednike pododborov vključi v uradno delovanje koordinatorjev ali jim dovoli predsedovati razpravam, ki zadevajo vprašanja, s katerimi se podrobneje ukvarjajo ti pododbori, pod pogojem, da je s takim ravnanjem seznanjeno predsedstvo odbora in ga je odobrilo.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov