Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 213 : Бюро на комисия

1.   На първото заседание на комисията след определянето на нейните членове съгласно член 209 и отново след две години и половина тя избира бюро измежду своите пълноправни членове, състоящо се от председател и заместник-председатели. Броят на заместник-председателите, които трябва да бъдат избрани, се определя от Парламента по предложение на Председателския съвет. Бюрото на всяка комисия трябва да отразява многообразието в Парламента; не се допуска бюро, съставено единствено от мъже или единствено от жени, нито всички заместник-председатели да са граждани на една и съща държава членка.

2.   Когато броят на кандидатурите съответства на броя на местата, които следва да бъдат попълнени, кандидатите се избират чрез акламация. Ако обаче има повече от един кандидат при дадено гласуване или ако членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне високия праг в комисията, поискат гласуване, изборът се провежда чрез тайно гласуване.

Ако има само един кандидат, той се избира с абсолютно мнозинство от подадените гласове „за“ и „против“.

Ако има повече от един кандидат, избран е този, който получи абсолютно мнозинство от подадените гласове на първия тур. На втория тур за избран се счита кандидатът, получил най-голям брой гласове. При равен брой гласове избран е най-възрастният кандидат.

3.   Следните членове относно висшите мандатни длъжности в Парламента се прилагат mutatis mutandis за комисиите: член 14 (Временно председателство), член 15 (Кандидатури и общи разпоредби), член 16 (Избор на председател — встъпително слово), член 19 (Срок на висшите мандатни длъжности) и член 20 (Свободни места).

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност