Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 213 : Formandskab

1.   På det første udvalgsmøde, efter at udpegelsen af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 209, og igen efter 2 1/2 års forløb vælger udvalget blandt sine ordinære medlemmer en formand og derpå ved særskilte valgrunder næstformænd, som udgør udvalgets formandskab. Antallet af næstformænd fastsættes af Parlamentet efter forslag fra Formandskonferencen. Parlamentets mangfoldighed skal afspejles i sammensætningen af hvert udvalgs formandskab; det må ikke bestå hverken af udelukkende mænd eller af udelukkende kvinder, og alle næstformænd må ikke komme fra den samme medlemsstat.

2.   Svarer antallet af kandidater til antallet af ledige pladser, sker valget med akklamation. Hvis der imidlertid er mere end én kandidat i en given afstemning, eller hvis medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den høje tærskel i udvalget, anmoder om en afstemning, sker valget ved hemmelig afstemning.

Er der kun én kandidat, er denne valgt, hvis kandidaten opnår absolut flertal af de afgivne stemmer for og imod.

Er der flere kandidater, er den kandidat valgt, som opnår absolut flertal af de afgivne stemmer i første valgrunde. I anden valgrunde er den kandidat valgt, som opnår flest stemmer. Vedstemmelighed er den ældste kandidat valgt.

3.   Følgende artikler om hverv finder tilsvarende anvendelse på udvalg: Artikel 14 (Midlertidig formand), artikel 15 (Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser), artikel 16 (Valg af formand - Åbningstale), artikel 19 (Funktionsperiode) og artikel 20 (Ledige poster).

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik