Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 213 : Commissiebureau

1.   In de eerstvolgende commissievergadering na de benoeming van de leden van de commissie overeenkomstig artikel 209, en en vervolgens nogmaals na verloop van twee en een half jaar, kiest de commissie uit haar gewone leden een voorzitter en, bij aparte stemmingen, ondervoorzitters, die het commissiebureau vormen. Het aantal te kiezen ondervoorzitters wordt op voorstel van de Conferentie van voorzitters door het Parlement vastgesteld. De samenstelling van de commissiebureaus moet een afspiegeling vormen van de diversiteit van het Parlement; een commissiebureau mag niet bestaan uit uitsluitend mannelijke of uitsluitend vrouwelijke leden en de ondervoorzitters mogen niet allen uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn.

2.   Komt het aantal kandidaten overeen met het aantal te vervullen zetels, dan vindt verkiezing bij acclamatie plaats. Zijn er bij een gegeven stemming echter meerdere kandidaten of verzoeken leden of een fractie of fracties die ten minste de hoge drempel bereiken in de commissie om een stemming, dan vindt de verkiezing bij geheime stemming plaats.

Is er slechts één kandidaat, dan vindt de verkiezing plaats bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor en tegen.

Zijn er meerdere kandidaten, dan is de kandidaat gekozen die de volstrekte meerderheid van de bij de eerste stemronde uitgebrachte stemmen behaalt. Bij de tweede stemronde is de kandidaat gekozen die de meeste stemmen behaalt. Bij staking van stemmen is de kandidaat met de hoogste leeftijd gekozen.

3.   De volgende artikelen betreffende ambtsdragers in het Parlement zijn van overeenkomstige toepassing op commissies: artikel 14 (Voorlopig voorzitterschap), artikel 15 (Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen), artikel 16 (Verkiezing van de Voorzitter - openingstoespraak), artikel 19 (Ambtstermijn) en artikel 20 (Vacatures).

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid