Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VIII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1 : KOMISJE

Artykuł 213 : Prezydium komisji

1.   Na swoim pierwszym posiedzeniu po powołaniu członków komisji zgodnie z art. 199 razponownie po upływie dwóch i pół roku komisja wybiera spośród swoich stałych członkówprzewodniczącego oraz, w odrębnych głosowaniach, wiceprzewodniczących, którzy stanowiąprezydium komisji. Liczbę wybieranych wiceprzewodniczących ustala Parlament na wniosekKonferencji Przewodniczących. Skład prezydium każdej komisji musi odzwierciedlaćróżnorodność Parlamentu. W skład prezydium nie mogą wchodzić wyłącznie mężczyźni lubwyłącznie kobiety, zaś wiceprzewodniczący nie mogą pochodzić z tego samego państwaczłonkowskiego.

2.   Jeżeli liczba kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia, wybór następuje przez aklamację. Jeżeli jednak w danym głosowaniu występuje więcej niż jeden kandydat lub co najmniej posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej wysoki próg w komisji zażądali głosowania, wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

W przypadku tylko jednej kandydatury wyboru dokonuje się bezwzględną większością oddanych głosów,  głosów „za” i głosów „przeciw”.

W przypadku kilku kandydatur wybrany zostaje kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów oddanych w pierwszej turze wyborów. W drugiej turze wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

3.   Do  posłów pełniących stanowiska   w  Parlamencie  stosuje  się  odpowiednio  następujące przepisy: art. 14 (Tymczasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego), art. 15 (Kandydatury i przepisy ogólne), art. 16 (Wybór Przewodniczącego - przemówienie inauguracyjne), art. 19 (Kadencje) i art. 20 (Wakaty).

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności