Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VIII OSA : KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
1. PEATÜKK : KOMISJONID

Artikkel 216 : Komisjonide koosolekud

1.   Komisjonide koosolekud toimuvad komisjoni esimehe kutsel või parlamendi presidendi palvel.

Komisjoni kokku kutsudes esitab esimees päevakorra projekti. Komisjon võtab koosoleku alguses vastu otsuse päevakorra kohta.

2.   Komisjoni kutsel võivad komisjoni koosolekutel sõna võtta ka Euroopa Komisjoni, nõukogu ja teiste liidu institutsioonide esindajad. Kutsed edastab komisjoni nimel selle esimees.

Komisjoni otsusel võib koosolekul osalema ja sõna võtma kutsuda ka teisi isikuid.

Vastutav komisjon võib juhatuse nõusolekul korraldada ekspertide kuulamise, kui ta peab seda vajalikuks oma ülesannete edukaks täitmiseks teatavas valdkonnas.

3.   Ilma et see piiraks artikli 56 lõike 8 kohaldamist ja kui asjaomane komisjon ei otsusta teisiti, ei või komisjoni koosolekutel osalevad, kuid komisjoni mittekuuluvad parlamendiliikmed võtta osa komisjonis toimuvatest aruteludest.

Komisjon võib anda neile siiski õiguse osaleda komisjoni koosolekutel nõuandjana.

4.   Kõneaja eraldamist käsitleva artikli 171 lõiget 2 kohaldatakse vajalike muudatustega ka parlamendikomisjonides.

5.   Stenogrammi koostamise korral kohaldatakse vajalike muudatustega artikli 204 lõikeid 2, 3 ja 5.

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika