Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VIII. : ODBORI I IZASLANSTVA
POGLAVLJE 1. : Odbori

Članak 218. : Glasovanje u odboru

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 65. stavak 3. o drugom čitanju, amandmane ili nacrte prijedloga za odbijanje podnesene na razmatranje u odboru mora uvijek potpisati punopravni član dotičnog odbora ili njegov zamjenik ili supotpisati barem jedan takav član.

2.   Glasovanje odbora je valjano ako je nazočna četvrtina članova odbora. Ako prije glasovanja zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem visoki prag u odboru to zatraže, glasovanje je valjano samo ako glasuje većina njegovih članova.

3.   U svakom jedinstvenom ili konačnom glasovanju u odboru o izvješću ili mišljenju glasuje se poimenično u skladu s člankom 190. stavcima 3. i 4. Kod glasovanja o amandmanima i kod drugih glasovanja glasuje se dizanjem ruke osim ako predsjednik ne odluči održati elektroničko glasovanje ili ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem visoki prag u odboru ne zatraže poimenično glasovanje.

Odredbe članka 218. stavka 3. o poimeničnom glasovanju se u slučaju postupka o imunitetu zastupnika ne odnose na izvješća predviđena člankom 8. stavkom 2., i člankom 9. stavcima 4., 7. i 9.

4.   Na temelju podnesenih amandmana, umjesto da glasuje, odbor može zatražiti od izvjestitelja da podnese novi nacrt uzimajući u obzir što je moguće više amandmana. U tom slučaju određuje se novi rok za podnošenje amandmana.

Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti