Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VIII. CÍM : BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
1. FEJEZET : BIZOTTSÁGOK

218. cikk : Szavazás a bizottságban

1.   A 65. cikk második olvasatról szóló (3) bekezdésének sérelme nélkül a bizottságban történő vizsgálatra előterjesztett módosításokat vagy elutasításra irányuló javaslattervezeteket minden esetben alá kell írnia az érintett bizottság egy rendes tagjának vagy póttagjának, vagy társaláíróként legalább egy ilyen tagnak.

2.   A bizottság akkor szavaz érvényesen, ha tagjainak egynegyede ténylegesen jelen van. Ha azonban a bizottságban legalább a magas érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport a szavazást megelőzően azt kérelmezi, a szavazás csak akkor érvényes, ha tagjainak többsége részt vesz benne.

3.   A bizottságban a jelentésről vagy véleményről való egyetlen és/vagy zárószavazás esetén a 190. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően név szerint kell szavazni. A módosításokról tartott és egyéb szavazások esetén kézfelemeléssel kell szavazni, kivéve, ha az elnök elektronikus szavazás mellett dönt, vagy ha a bizottságban legalább a magas érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport név szerinti szavazást kér.

A 218. cikk (3) bekezdésének név szerinti szavazásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók a 8. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (4), (7) és (9) bekezdésében említett jelentésekre a képviselők mentelmi jogára vonatkozó eljárások keretében.

4.   A bizottság szavazás helyett felkérheti az előadót, hogy – az előterjesztett módosítások fényében – nyújtson be a lehető legtöbb módosítást figyelembe vevő új tervezetet. A módosítások benyújtására új határidőt kell kitűzni.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat