Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
1. NODAĻA : KOMITEJAS

218. pants : Balsošana komitejā

1.   Neskarot 65. panta 3. punktu par otrā lasījuma procedūru, izskatīšanai komitejā iesniegtos grozījumus vai priekšlikumu par noraidīšanu projektus vienmēr paraksta vai kopīgi paraksta vismaz viens pilntiesīgs attiecīgās komitejas loceklis vai tā aizstājējs.

2.   Komitejas balsojums ir spēkā, kad ir klāt viena ceturtā daļa tās locekļu. Tomēr, ja deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits sasniedz vismaz augsto obligāto minimumu, izvirza šādu prasību pirms balsošanas sākuma, balsošana ir spēkā tikai tad, ja tajā ir piedalījies vairākums tās locekļu.

3.   Balsošana komitejā notiek pēc saraksta saskaņā ar 190. panta 3. un 4. punktu, ja tas ir viens un/vai galīgs balsojums par ziņojumu vai atzinumu. Balsošana par grozījumiem un cita veida balsošana notiek, paceļot roku, izņemot ja komitejas priekšsēdētājs nolemj veikt elektronisku balsošanu vai deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits sasniedz vismaz augsto obligāto minimumu, pieprasa balsošanu pēc saraksta.

218. panta 3. punkta noteikumus par balsošanu pēc saraksta nepiemēro ziņojumiem, kas paredzēti 8. panta 2. punktā un 9. panta 4., 7. un 9. punktā, ar deputāta imunitāti saistīto procedūru ietvaros.

4.   Atkarībā no iesniegtajiem grozījumiem komiteja var tos nevirzīt balsošanai, bet prasīt, lai referents iesniedz jaunu projektu, kurā ņem vērā pēc iespējas vairāk grozījumu. Nosaka jaunu termiņu grozījumu iesniegšanai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika