Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 218 : Glasovanje v odboru

1.   Brez poseganja v člen 65(3) o drugi obravnavi predloge sprememb ali osnutke predlogov zavrnitve, predložene v obravnavo odboru, vedno podpiše polnopravni član zadevnega odbora ali namestnik oziroma sopodpiše vsaj en tak član.

2.   Odbor lahko veljavno glasuje, kadar je dejansko navzoča četrtina njegovih članov. Če pa to pred začetkom glasovanjem zahtevajo poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj visoki prag v odboru, je glasovanje veljavno le, če se ga udeleži večina njegovih članov.

3.   Eno samo glasovanje in/ali končno glasovanje o poročilu ali mnenju v odboru se izvede poimensko v skladu s členom 190(3) in (4). Glasovanje o predlogih sprememb in druga glasovanja se izvedejo z vzdigovanjem rok, razen če se predsednik odbora odloči za elektronsko glasovanje ali če člani ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj visoki prag v odboru, zahtevajo poimensko glasovanje.

Določbe člena 218(3) o poimenskem glasovanju se ne uporabljajo za poročila iz člena 8(2) ter člena 9(4), (7) in (9) v okviru postopkov glede imunitete poslanca.

4.   Glede na predlagane spremembe lahko odbor namesto glasovanja od poročevalca zahteva, da predloži nov osnutek, upoštevajoč čim več predlogov sprememb. Za vložitev predlogov sprememb se določi nov rok.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov