Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 219 : Разпоредби относно пленарните заседания, приложими за заседанията на комисиите

Следните членове относно гласуването, нарушенията на Правилника за дейността и процедурните предложения се прилагат mutatis mutandis за комисиите: член 174 (Предотвратяване на възпрепятстване), член 179 (Прагове), член 180 (Внасяне и представяне на изменения), член 181 (Допустимост на измененията), член 182 (Процедура за гласуване), член 183 (Ред за гласуване на изменения), член 185, параграф 1 (Разделно гласуване), член 186 (Право на глас), член 187 (Гласуване), член 189 (Равен брой гласове), член 190, параграфи 3 и 4 (Поименно гласуване), член 191 (Тайно гласуване), член 192 (Използване на системата за електронно гласуване), член 193 (Спорове относно гласуването), член 195 (Нарушения на Правилника за дейността), член 200 (Отлагане на разискванията или на гласуването) и член 201 (Прекъсване или закриване на заседанието).

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност