Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 219 : Ustanovení pro plenární zasedání použitelné pro jednání ve výboru

Pro výbory se použijí obdobně tyto články týkající se hlasování, procesních námitek a procesních návrhů: článek 174 (Předcházení případům narušování jednání), článek 179 (Prahové hodnoty), článek 180 (Předkládání a přednášení pozměňovacích návrhů), článek 181 (Přípustnost pozměňovacích návrhů), článek 182 (Postup hlasování), článek 183 (Pořadí při hlasování o pozměňovacích návrzích), čl. 185 odst. 1 (Dílčí hlasování), článek 186 (Hlasovací právo), článek 187 (Hlasování), článek 189 (Rovnost hlasů), čl. 190 odst. 3 a 4 (Jmenovité hlasování), článek 191 (Tajné hlasování), článek 192 (Používání elektronického hlasovacího zařízení), článek 193 (Spory týkající se hlasování), článek195 (Procesní námitky), článek 200 (Odročení rozpravy nebo odklad hlasování) a článek 201 (Přerušení nebo ukončení denního zasedání).

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí